Maandagspecial – Hou van je werk

Veel mensen klagen erover dat ze niet zo dol zijn op hun werk, dat het niet hun roeping is, dat als ze wisten wat hun roeping was ze die zeker zouden volgen, of dat ze hun roeping wel zouden volgen als ze het zich konden permitteren enzovoort. Ze klagen dat die scheiding tussen werk en vrije tijd leidt tot een ietwat schizofreen bestaan, of zoals het tegenwoordig wordt uitgedrukt, tot een onevenwichtige work-life balance.

Werk beslaat een groot deel van je leven en staat er daarom niet los van. Als je van je leven wilt houden, moet je bereid zijn te houden van alle aspecten van je leven, zelfs van het schoonmaken van het toilet. Alles wat je doet is een uiting van jouw liefde voor goddelijke aanwezigheid, elke inspanning – hoe klein of groot dan ook – is een uitdrukking van jouw absolute liefde voor de Grote Weg.

En het bijzondere hierbij is, dat hoe meer je jezelf toestaat om ieder aspect van je leven te waarderen, en dat geldt zeker ook voor je werk, hoe werelds, eentonig, zielloos het ook is, hoe sneller daardoor jouw omstandigheden veranderen, zodat je eerder dan je zou verwachten inderdaad je tijd besteed met doen waar je echt van houdt.

Iedereen heeft een roeping. Soms zijn de barrières tussen jou en je roeping hoog en duurt het een poos voor die zover zijn afgebroken dat je kunt starten. Soms zijn ze zelfs zo hoog dat je niet eens kunt zien wat je roeping is.

Maar hoe het ook zit, de weg naar bevrijding en vervulling ligt in houden van wat er is, en niet in het blind proberen de barrières te slechten en ondertussen te zwelgen in zelfmedelijden.

Zweer dat je houdt van alles wat je doet, van elke interactie en van elk aspect van werkelijk alles wat zich vandaag voordoet. Laat iedere aanraking van het toetsenbord of je telefoon ter ere zijn van de Dao, laat ieder gesproken woord een gebed zijn voor de Dao, laat iedere glimlach een glimlach zijn voor de Dao en laat alles wat je doet een pas zijn in de heilige dans met het leven.

Als je dat doet, schijnt er een wonderbaarlijk licht op je en veranderen de dingen als vanzelf. En als het je intentie is om je roeping te vinden en te volgen, ontdek je binnen de kortste keren dat dat precies is wat je doet.

Ik wens je een heerlijke maandag waarop jouw vaardigheid om van alles en iedereen te houden exponentieel toeneemt bij elke ademtocht.

Love, Doc

 

(vertaling Peter Veen – www.qitalks.nl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *